Sporen van kolonisatie

Leerplan OVSG Lager Onderwijs

Wereldoriƫntatie

Mens
Sociale cognitie: jezelf in de gevoelens, gedachten, bedoelingen van de andere(n) verplaatsenDL-WO-MEN-01.13De leerlingen kunnen zich inleven in en meeleven met gevoelens van anderen.DL-WO-MEN-01.15De leerlingen kunnen een situatie, een handeling vanuit verschillende gezichtspunten bekijken en beoordelen.


MaatschappijSociaal-economische verschijnselen: reclameDL-WO-MAA-01-33De leerlingen kunnen reclameboodschappen analyseren en kritisch beoordelen.Sociaal-culturele verschijnselen: groepen en culturenDL-WO-MAA-02-10De leerlingen vermijden racisme in eigen denken en handelen en brengen respect op voor het leven van mensen met andere culturen.DL-WO-MAA-02-11De leerlingen kunnen illustreren dat arbeidsmigratie en het probleem van vluchtelingen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de multiculturele samenleving.


TijdHistorische tijdDL-WO-TIJD-02.08De leerlingen kunnen historische elementen, gebeurtenissen en figuren situeren in de juiste historische periode.DL-WO-TIJD-02.11De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, het heden en de toekomst, hier en elders.Algemene vaardighedenDL-WO-TIJD-03.04De leerlingen kunnen uit historische informatie feit en mening herkennen.DL-WO-TIJD-03.05De leerlingen kunnen het onderscheid tussen een historisch feit en een mening over dat feit verwoorden.DL-WO-TIJD-03.07De leerlingen kunnen op hun niveau informatiebronnen i.v.m. historische tijd raadplegen.


Nederlandse taal

Luisteren
Totaalvaardigheden: instructiesDL-NL-LUI-T1.05De leerlingen kunnen zich bij langere instructies een voorstelling maken, deze opdelen in kleinere stappen en uitvoeren.Totaalvaardigheden: wervende tekstenDL-NL-LUI-T2.08De leerlingen kunnen een kritische houding aannemen tegenover reclame die voor hen bestemd is. Ze kunnen er de impliciet vermelde argumenten in aanduiden indien het gaat om geruststellingen, beloften, sfeerschepping en suggesties.Totaalvaardigheden: school- en studietekstenDL-NL-LUI-T4.09De leerlingen kunnen in voor hen bestemde uiteenzettingen en demonstraties gegeven door de leraar de informatie op een persoonlijke manier ordenen. Ze kunnen dit ook met de informatie in voor hen bestemde tv-uitzendingen en documentaires.DL-NL-LUI-T4.10De leerlingen kunnen de informatie in voor hen bestemde uitzendingen van de schoolradio begrijpen (beschrijvend niveau).Deelvaardigheden (uitvoeren): objectief en subjectief taalgebruik herkennenDL-NL-LUI-D9.05De leerlingen kunnen in teksten op hun niveau de feiten en meningen aanduiden.Deelvaardigheden (controleren): informatie controleren en evaluerenDL-NL-LUI-D11.07De leerlingen kunnen op hun niveau de betrouwbaarheid van de informatie vaststellen.DL-NL-LUI-D11.11De leerlingen kunnen met behulp van de gemaakte aantekeningen op hun niveau een samenvatting maken.


SprekenTotaalvaardigheden: informatiedragersDL-NL-SPR-T5.06De leerlingen kunnen complexer weergegeven informatie gestructureerd verwoorden.Gespreksvaardigheden: totaalvaardigheden: discussies met leeftijdsgenoten en bekende volwassenenDL-NL-SPR-G5.03De leerlingen kunnen in discussies argumenten en tegenargumenten, standpunten, voorstellen en tegenvoorstellen formuleren.


Lezen
Totaalvaardigheden: instructiesDL-NL-LEZ-T1.03De leerlingen kunnen instructies bij opdrachten lezen en correct uitvoeren. Ze kunnen lange instructies verdelen in kleinere stappen (deelinstructies).Totaalvaardigheden: school- en studietekstenDL-NL-LEZ-T4.03De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de voornaamste informatie terugvinden en deze gestructureerd weergeven.Deelvaardigheden (uitvoeren): de bedoeling van de schrijver achterhalenDL-NL-LEZ-D15.01De leerlingen kunnen de bedoeling van de schrijver herkennen in verschillende soorten teksten.Deelvaardigheden (controleren): informatie controleren en evaluerenDL-NL-LEZ-D16.04De leerlingen kunnen de betrouwbaarheid van de informatie vaststellen.Deelvaardigheden (controleren): samenvatten van informatieve tekstenDL-NL-LEZ-D17.05De leerlingen kunnen in een schema een aantal sleutelwoorden vervangen door een hoger begrip.


ICT

ICT inzetten als instructeur
Zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgevingLOD-ICT-04.01*De leerlingen zijn bereid voor hen bestemde programma’s te gebruiken bij het verwerven en verwerken van de nieuwe leerinhoud.LOD-ICT-04.05De leerlingen kunnen aan de hand van een vooropgestelde norm nagaan of de leerinhoud voldoende is verworven en verwerkt met behulp van een:
- ingebouwde correctiesleutel;
- ingebouwde toets;
- streefscore;
- ...


Leren leren

Informatiebronnen gebruiken

LOD-LL-INF-03.05De leerlingen raadplegen zelfstandig aangereikte informatiebron(nen).LOD-LL-INF-03.11De leerlingen gaan kritisch om met informatiebronnen.


Sociale vaardigheden

Relatiewijzen

LOD-SOV-01.13De leerlingen kunnen kritiek uiten ten aanzien van bepaalde maatschappelijke toestanden.


Leerplan OVSG Lager Onderwijs
<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x